O nás

FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o.


Společnost FLECK byla založena již v roce 1974 ve Vídni.
Řeší a realizuje úkoly z oblasti elektrotechniky. Zajišťuje plánování, projektování a realizaci při zásobování elektrickou energií, působí v průmyslové elektrotechnice, při elektrotechnickém zařízení budov. Dodává a instaluje techniku řízení procesů, sběru a přenosu dat, zabezpečovací techniku, techniku počítačových sítí, komunikační techniku a dopravní zabezpečovací, signální a sdělovací techniku. Postupně si svojí úspěšnou prací vydobyla významné postavení ve svých aktivitách na rakouském trhu.
Jako referenci speciálně z oblasti techniky sítí v provedení s optickými kabely (vzhledem k plánované městské datové síti) je možno uvést např.: - Vídeňský dopravní podnik - metro - kompletní instalace páteřní komunikační optokabelové sítě - 150 km 12 vláknových singlemode-kabelů a 30 km 24 vláknových kabelů - provedení nehořlavé bezhalogenové v nejvyšší třídě bezpečnosti se zaručenou funkčností 5 hodin.


Společnost FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 a pracuje na shodných principech kvality, technické úrovně a firemní kultury, jako FLECK OST - HOLDING. 

Firma FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. získala jako jedna z prvních firem v ČR již v roce 2001 certifikaci podle ISO 9001 a také několik významných odborností našich zaměstnanců.